Türkiye ve Endonezya: yabancı medya temsilinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Dela Anjelawati

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Türkiye-Endonezya ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanabilir. Uzun yıllar ikili iş birliği dışında Türkiye ve Endonezya, uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde birlikte çalışmaya devam etmektedir. Medya çalışmalarının iki ülke arasındaki artan ilişkide katkı sağlanması beklenmektedir. Bu nedenle, Endonezya ve Türkiye’de medya temsilciliğinin birbiri ile ilgili imajı nasıl oluşturulduğunun analiz edilmesi dikkat çekici olmuştur. Türkiye ve Endonezya'nın medya temsilciliğini anlamak için medyanın imajını ve haber değerini incelenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda yabancı medya temsilciliği için üç alan üzerine bir çerçeve geliştirdi; haber eylemi, haber aktörleri ve yazar değerlendirmesidir. Bu çalışmada Türkiye basınında Endonezya’nın ve Endonezya’da Türkiye’nin nasıl temsil edildiği incelenecektir. Spesifik olarak, teorik perspektifler, haber üretim ve anlama süreçlerini anlamak için kullanılır. Bu perspektifler, bu çalışmanın araştırma yaklaşımı olarak Eleştirel Söylem Analizi (CDA) ile ilgilidir. ABSTRACT Turkey-Indonesia relations can be traced back to the Ottoman Empire. For many years, bilateral cooperation outside Turkey and Indonesia continue to work together within the framework of international and regional organizations. Media studies are expected to provide benefits in the increased relation between the two countries. Therefore, it is interesting to analyze how the media representation in Indonesia and Turkey construct the image about one and another. This work analyzes image, and news value in order to understand the media representation of Turkey and Indonesia. this study will observe the news representations of Indonesia and Turkey in terms of their representations as country, country's news actors, and relation between Turkey and Indonesia. This study will examine how Indonesia and Turkey are represented in Turkey in the press in Indonesia. Specifically, theoretical perspectives are used to understand news production and understanding processes. These perspectives relate to Critical Discourse Analysis (CDA) as the research approach of this study.