Süreç iyileştirme teknikleri ve bir tekstil işletmesinde uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DERYA ÖZYILMAZ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

SÜREÇ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ VE BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULAMA Serbest piyasa ekonomisi nedeniyle, firmalar arasında yaşanan katı rekabet şartları üreticileri minimum maliyetle yüksek kalitede ürün üretmeye zorlamaktadır. Üretimdeki temel amaç, satılabilir nitelikteki kaliteli ürünler olduğundan, ürün kalitesi tüketicinin veya alıcının kararını etkilemede giderek daha çok öneme sahip olmuştur. Bu gelişmeler firmaları kalite güvence sistemini kurmaya, sürekli gelişmeye ve kalite ve süreç iyileştirme tekniklerini kullanmaya yöneltmiştir. Sürekli iyileşme felsefesine sahip bir firmada, üretilen ürün miktarı değil, üretilen ürürünün ne kadarının uygun veya kullanışlı olduğu birinci derecede önem taşır. Bu da üretilen ürünlerde kullanıma, standartlara ve ihtiyaçlara uygunluk kavramlarını ön plana çıkarır. Üretilen ürünlerin kalite düzeylerinin araştırılması ve varsa kalite değişiminin belirlenmesinde kullanılan tekniklerden birisi de İstatistik Proses Kontrol teknikleridir. İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri yardımıyla, üretim prosesinden gelen ürünlerin tamamını muayene (Kontrol) etmek yerine, belirli zaman aralıklarında prosesi yeterince temsil edebilecek nitelikte örneklemeler alınarak elde edilen sonuçlara göre proses hakkında fikir elde edilebilir. Yapılan çalışmada; istatistiksel proses kontrol diyagramları teknik düzeyde anlatılarak, belirlenen bir pilot tekstil boyahane işletmesinde bu tekniklerin bazılarının uygulaması yapılmıştır. ABSTRACT PROCESS IMPROVEMENT TECHNIGUES AND AN EXAMPLE IN A TEXTILE PLANT Because of the capital market, all companies have hard competition conditions force to produce minimun cost with high quality at all product. The main aim of production, product the sellable product. With change of quality consumer or purchaser's decision is effected. This growing up, turn to all companies to set up own quality assurance and to use process improvement technics.With Process İmprovement, the product's quantitiy is not important, most important thing is product's conformable and supply the customer's wants. One of the technique for search the product's quality limits is Statistical Process Control Technique. You shuld not inspect the product with process control technique. With to take some example during the production, have an idea about the products. With this study, Statistical Process Control Techniques and their profits are explained and a practise is made in a textile dyhouse.