Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu'ndaki levhalar ve resimler


Öğrenci: FÜSUN OKER KARAGÖZ

Danışman: Gülnur Duran

Kurulduğu 1969 yılından itibâren, eğitim ve sağlık alanlarında sürdürdüğü faaliyetlerinin yanısıra Türk kültürü ve sanatına yönelik çalısmalarıyla da tanınan Türkpetrol Vakfı, tarihsel ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, gelecek
nesillere aktarılabilmesi bakımından değerli bir koleksiyona sahiptir. 1978 yılından baslayarak günümüze uzanan süreçte olusan bu koleksiyonda, klâsik sanatlarımıza âid, sanat değeri açısından titizlikle seçilmis eserler mevcuddur.
Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu?ndaki Levhalar ve Resimler? baslığını tasıyan  ve tez konusu kapsamındaki eserleri tanıtmayı hedefleyen bu çalısma, üç ana bölümden meydana gelmektedir. Giris kısmında, Türkpetrol Vakfı ve
Koleksiyonu'nundan kısaca bahsedildikten sonra çalısmamın amacı ve önemine yönelik açıklamalar yapılmıs; tezi olusturan diğer bölüm ve içerikler hakkında bilgi verilmistir. Tezin birinci bölümünde hat sanatı, tezhip sanatı, ebrû sanatı, ağaç-mâden oygu ve sedef kakma sanatı, Türk resim sanatı ve tarihî gelisimleri hakkında ön bilgilendirmeye yer verilmis; ayrıca, hat sanatında yazı cinsleri, tezhip ve ebrû sanatının çesitleri ve bu sanat dallarının eserler üzerindeki kullanım sâhalarına değinilmistir. Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu?nda eserleri bulunan sanatkârların tanıtıldığı ikinci bölümde hattatlar, müzehhipler, ebrû sanatkârları, sedefkârlar ve ressamların hayat hikâyeleri yer almaktadır. Üçüncü bölüm, katalog kısmıdır. Bu bölümde "levhalar", "resimler" ve "muhtelif eserler" olmak üzere ayrı baslıklar altında toplanarak incelenen eserler, yapılan arastırmaların ısığında fotoğrafları ve künyeleriyle birlikte tanıtılmaya çalısılmıstır. Sonuç kısmında incelenen eserler hakkında genel bir değerlendirme yapılmıstır.