Polimetilmetakrilat (PMMA) polimerinin E-camı takviyesi ile mekanik özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: FERRUH DÜNDAR

Danışman: SERDAR SALMAN