Beta talasemili çocuklarda oksidan- antioksidan sistem ve lenfosit DNA hasarı


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Harran Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: MURAT SÖKER

Danışman: AHMET KOÇ