Oyun içi reklama yönelik bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ethem Özgüven

Danışman: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Özet:

Oyun, insandan önce var olmuş bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde farklı şekillerde biçim bulmuş, farklı kültürler tarafından yorumlanmıştır. ABSTRACT The game is a concept that existed before man. It has been shaped in different ways in the historical process and interpreted by different cultures.