Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda dinamik tiyol-disülfit dengesinin ve demir tedavisinin bu denge üzerine etkilerinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ezgi Günyüz

Danışman: Ahmet Koç