Proje tamamlanma zamanının bulunmasında gerçek dağılım yönteminin C Programlama dili yardımıyla bir işletmede uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Önder Develioğlu

Danışman: HAKAN YILDIRIM

Özet:

Proje planlama tekniklerinden PERT hakkında klasikleşmiş metotlardan farklı olarak geliştirilen literatürde Fuzzy PERT ve Gerçek Dağılım yöntemleri ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Fuzzy PERT hakkında kısaca bahsedilmiş, araştırmacıya kolaylık sağlaması açısından konu ile ilgili yapılan çalışmaların toplu bir i sunulmuştur. Gerçek Dağılım yöntemi etraflıca incelenmiştir. Bilindiği üzere klasik PERT yönteminde faaliyet zamanları üçlü süre tahmini ile yapılır. Her faaliyet için bu sürelerin üçünün de mümkün olabileceği gözönünde bulundurularak projenin başlangıcından sonuna kadar olası bütün tamamlanma zamanları hesaplanmaktadır. Ancak artış üssel olduğu için kompleks projelerde çözüm oldukça zorlaşmaktadır. Bu zorluğu aşmak için C # programlama dilinde bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yatırm projesinde uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. In the literature new techniques have been improved as an alternative method instead of classical PERT which are called Fuzzy PERT and Real PERT which are the tools of the project planning. There is Asummary about Fuzzy PERT and a brief scheme about the studies in the literature which may help the researcher for the subject. Real PERT method has been explained in detail. As we know in the classical PERT; activity durations are estimated by the trio duration estimation. For every activity these three durations are possible. So from the beginning of the oroject to the end all possible paths and durations are calculated. However; being exponentional of this calculation could be very difficult especially for the complex projects. Because of this difficulty a software has been improved using the C # software programming. This software has been put in to an investment project of a packaging factory and results have been analizied.