Perakende mağazacılık sektöründe uluslararası muhasebe standartlarına göre bütçeleme ve uygulama


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGÜR DUYMAZ

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE BÜTÇELEME VE UYGULAMA Ülkemizde perakende mağazacılık sektörü hızla büyümekte, yeni markalar ülkemize yatırım amacıyla gelmekte ve mevcut işletmeler yeni mağazalar açmaktadır. Perakende mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir kısmı profesyonel bütçeler hazırlamakta, bu bütçeler ışığında faaliyetlerini yürütmekte ve kararlar almaktadırlar. Halihazırda ülkemizde bulunan yabancı sermayeli perakende mağazacılık alanında faaliyet gösteren bir çok işletme, finansal tablolarını uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlarken, bir çok ulusal perakende mağazacılık işletmesi de bağımsız denetim alanındaki genişlemenin de etkisiyle uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun finansal tablolar hazırlamaktadır. Ülkemizde uluslararası muhasebe standartları uygulamalarının yaygınlaşması ile, bütçelerinde bu standartlara uygun olarak hazırlanması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, perakende mağazacılık sektöründe bütçelemenin önemi ile uluslararası muhasebe standartlarına göre bütçe hazırlama teknikleri üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler : Perakende Mağazacılık, Uluslararası Muhasebe Standartları, Bütçe ABSTRACT BUDGET AND EXERCISING ACCORDING TO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARTS IN RETAIL AREA Retail sector in our country grows fast as new brands enter the country for investment and the existing companies open up new stores regularly. Some of the companies operate in retail sector prepare professional budgets; operating and deciding under the guidance of those budgets. Currently, as many of the companies operate as foreign capital retail merchandising in our country prepare their financial statements according to international financial reporting standards; many national retail companies do also prepare financial statements appropriate with international financial reports, with the effect of enhancement of independent audit. As international accounting standards pervade in our country, the preparation of these budgets according to these standards also gained importance. This study emphasizes the importance of budgeting in retail sector and the techniques of preparing budget according to international accounting standards. Keywords : Retail Store, International Accounting Standarts, Budget