Sosyal medya risklerinin yönetilmesinde iç denetimin rolü ve medya sektöründe bir araştırma


Öğrenci: ERDİ KAYA

Danışman: Banu Tarhan Mengi