Tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetim ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yusuf Şimşek

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Tüketim Kooperatiflerinde Bağımsız Denetim Ve Bir Uyugulama Kooperatifler birlikten kuvvet doğar sözünün hayat bulduğu kuruluşlardır. Kooperatifler sanayi devrimden hem sonra ortaya çıkmışlardır. Üretim, tüketim ve kredi alanlarında o dönemin sıkıntılı işçi ve çiftçi kesimine yeniden bir kurtuluş ümidi olmuşlardır. Kooperatifler günümüze gelinceye kadar Avrupa'nın birçok ülkesinde etkin bir biçimde ekonomi piyasasını içinde yer almışlardır. Dünyada 750 milyonu bulan üye sayısına sahiptirler. Biz tezimizde kooperatif çeşitlerinden tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetimin önemi ve uygulanabilirliğini ortaya koymaya çalıştık. Tüketim kooperatiflerinde denetim günümüzde çok önemli bir konuma gelmiştir. Tüketim kooperatiflerinin mali tabloları genel kabul görmüş denetim standartlarına göre doğru ve eksiksiz denetlenmesi gerekmektedir. , Birçok nedenden ve yetersizlikten dolayı tüketim kooperatiflerini bağımsız denetim çok yüksek oranda yapılamamaktadır. Tüketim kooperatiflerinde bağımsız denetim yapılabilmesi için öncelikli olarak kooperatifin üye ve yöneticilerinin denetim yönünden eğitilmesi gerekmektedir. Bağısız denetim yaptırmak önemli bir mali yeterliliği gerektirmektedir. Üye sayısı belli bir oranda olmasına rağmen gelir seviyesi düşük kooperatifler böyle bir hizmeti almaktan kaçmaktadırlar. Bunun önüne geçebilmek için üye sayısının yanında gelirini de attırmak lazımdır. Bununda yolu yatay bütünleşmeyi gerçekleştirmekten geçmektedir. The Independent Control Of Consumption Cooperatives And An Application Cooperatives are organizations that reflects a Turkish proverb saying “Unity results strength”. Cooperatives appeared just after the industry revolution. They became hop efor the axtious employees about production, consumption and capital in these days. Until today they have taken effective role in the markets of many Europe countries. They have nearly 750 milion members all over the world. What we tried to explain in this thesis is how applicable and important the independent control of consumption cooperatives that is one of the kinds of coopetatives. Financial tables of consumption cooperatives should be controled perfectly according to generally accepted control standards. At most of consumption cooperativ independent controls can not be carried out beause of insufficiency and lots of other reasons. Firstly members and managers should be trained about independent controls. Financial sufficiency is necessary to be able to carry out independent controls. Cooperatives with a high number of members but small budget avoid to take such kind of services. To prevent this coopetative should also increase their income with their number of members. This can be done only by completeness.