Ticari işlemlerde taşınır rehninin sona ermesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: BURAK KARA

Danışman: FARUK ACAR