Allerjik astım bronşiyalesi olan Türk hastalarda yüksek affiniteli immunglobulin E reseptörünün (FCERI-B) izolösin 181 lösin/vanil183 lösin veya ısolösin 181 lösin polimorfizm görülme sıklığı ve bu polimorfizmin klinik parametrelerle ilişkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fatih Yıldırım

Danışman: BERRİN CEYHAN