Eşzamanlı bilgisayar tabanlı iletişim teknolojileri: Yabancı dil sözel becerilerin geliştirilmesi açısından bir karşılaştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HATİCE MÜGE SATAR

Danışman: Nesrin Özdener Dönmez