Bursalı Nakibzâde Ni'metî'nin "Tuhfe-i Ni'metî" adlı Farsça-Türkçe manzum sözlüğü (Metin-inceleme)


Öğrenci: NESLİHAN GÖREN

Danışman: ÜMRAN AY