Ekonomik katma değer (EVA) yaklaşımına göre sermaye maliyetlerinin hesaplanması ve EVA hesaplamasında muhasebe düzeni


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MESUT TÜRK

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, Ekonomik Katma Değer (EVA) yaklaşımını incelemek ve bu yaklaşımın önemli unsurları olan sermaye maliyeti ve EVA ile ilgili muhasebe düzeltmeleri üzerinde durmaktır. EVA ekonomik karlılığı, başka bir deyişle işletmenin belirli bir dönemde yarattığı ya da yok ettiği değeri açıklayan değer odaklı bir performans ölçütüdür. EVA, tüm sermaye unsurlarının maliyetini dikkate alır, yapılan muhasebe düzeltmeleri yoluyla tahakkuk esaslı muhasebeden nakit esaslı muhasebeye geçiş sağlar ve bilanço dışında yer alan fakat gelecekte işletmeye katkı sağlayabilecek faktörleri de yatırım gibi düşünür. EVA finansal yönetimin ve teşvik sisteminin temelini oluşturan, yöneticilerin ve işletme sahiplerinin çıkarlarını ortak paydada birleştiren ve onların doğru kararlar almalarını sağlayan bir yönetim sistemidir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik katma değer, değer odaklı performans ölçütü, sermaye maliyeti, muhasebe düzeltmeleri. ABSTRACT The goal of this study is to research Economic Value Added (EVA) approach and to dwell upon two main components of this approach: capital cost and EVA adjustments which are used to correct accounting distortions. EVA is a value-based performance measure which reflects the economic profitability, or in other words, the value which is created or destroyed during a time period. EVA takes into account all components of capital costs, turns accrual-based accounting into cash-based accounting by using EVA adjustments, and supposes some off-balance- sheet items, which can increase firm’s income in the future, as investment. EVA is a management system which is the basis of financial management and incentive system, it aligns the interests of managers and shareholders and make them take correct decisions. Keywords: Economic value added, value-based performance measure, capital cost, EVA adjustments.