Üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sosyo-ekonomik yapılarının istatistiksel analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ESRA ÖZGÜR

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Ailelerinin sosyo-ekonomik yapılarının öğrencilerin başarıları üzerindeki etkileri kabul edilen bir gerçektir. Ailelerin gelir düzeyleri ve meslekleri değiştikçe çocuklarına sağladıkları eğitim olanakları ve yaşam koşulları da değişecektir. Çocuğun yetişmiş olduğu aile yapısının ise (anne ve babalarının sağ ya da ölü olmaları boşanmış ya da birlikte olmaları) onların o dönemdeki ve gelecekteki yaşam biçimini etkileyecek değişimlere neden olacaktır. Tüm bunlar, üniversite adaylarının bu sınava farklı imkân ve olanaklarda hazırlanmalarına yol açmış, bu da sınav sonuç puanlarını etkilemiştir. Öğrencilerin katıldıkları sosyal aktiviteler ve dershanelerde katıldıkları deneme sınavları ise sonrasında öğrencilerin derslerine olan motivasyonlarında değişikliklere yol açmış bu da öğrencilerin başarısını etkilemiştir. Bu çalışmada bunlar bölüm 1 de teorik olarak anlatılmış, bölüm 2 de de yapılan anket çalışmalarıyla elde edilen verilerle istatistiksel sınama teknikleri kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. ABSTRACT STATISTICAL ANALYZE FOR THE STUDENT WHO ARE GOİNG TO TAKE THE UNIVERSİTY EXAM ABOUT SOCIAL AND ECOMOMY The social and economic situations of family affect the success of students. There are relationships between job, income of parents and education quality of their children. In addition to this if one of the parents are died or parents are divorced, the student’s life and success changes affectively. Social activities and course exams changes the students motivations and motivation also changes the success of students. All these affect the student’s result of university exam. All these have been explained theoretically in part 1. In part 2 poll datum’s have been explained by using statistical techniques.