Halkla ilişkiler bakışı ile sosyal medyanın televizyon programlarına yansıması


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: MÜGE SEYHAN

Consultant: Emel Yılmaz

Abstract:

Anahtar Kelimeler Sosyal Medya, Halkla İlişkiler, Sosyal Medya Ölçümlemesi, Televizyon Programlarında Sosyal Medya Kullanımı Eş zamanlı enformasyonun çift yönlü iletişim ile hızlı sunulmasını sağlayan sosyal medya, bireylerin paylaşımda bulundukları, bilgi aldıkları ve bilgi aktardıkları bir ortamdır. İletişimin yeni bir boyut kazanması ile günümüzde halkla ilişkiler birimleri sosyal medya araçlarını kullanarak hedef kitlelerine ulaşmayı amaçlamaktadır. Televizyon programlarının sosyal medya araçları ile izleyiciyle buluşması halkla ilişkiler çerçevesinde geribildirimlerin net ve ölçülebilir olmasını sağlar. Sosyal medya ölçümlemelerinin detaylı değerlendirilmesi, uygun sosyal platformların seçilmesi, uygun zamanda program ile ilgili tanıtım ve yorumların paylaşılması, cevaplamaların zamanında gerçekleştirilmesi ile televizyon programları sosyal medyada etki yaratabilir. Günümüzde televizyon programları izleyiciyi sosyal medya araçlarını kullanmaya teşvik etmeye başlamıştır. İzleyici üreten birey konumuna geçerek şeffaf ve özgür ifadelerini sosyal medyada paylaşır. Halkla ilişkiler faaliyetleri için ilgili paylaşımlar değerli geribildirimlere dönüşür. Bu çalışmada televizyon programlarının sosyal medya kullanımı incelenmiştir ve sosyal medya ölçümlemeleri halkla ilişkiler bakışı ile değerlendirilmiştir. Keywords Social Media, Public Relations, Social Media Measurement, Using Social Media Tools in Television. ABSTRACT Social media is a real time platform within two way communication in which people share information and knowledge between each other rapidly. Nowadays by the technology development, communication gained a new dimension. By this dimension; public relations aim to reach target groups by social media tools. Using social media tools within television programmes provide measurable and clear feedbacks for public relations. With social media, television programmes may create some effects if they can evaluate detailed feedbacks, select appropriate social media platform, give information at appropriate time, give feedbacks and answer the questions rapidly. Television audience took the power of producing ideas by free expression feature in the social media platforms. In this study using of social media tools by public relations in television programmes is investigated. The social media measurement and its evaluation is studied with graphs.