Profesyonel futbolcu transfer sözleşmeleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Çağrı Cem

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

Türkiye’de profesyonel bir spor dalı olarak kabul edilmiş olan futbolda, genel bir çerçeveyle profesyonel futbolcuların kulüp değiştirmesini ifade eden profesyonel futbolcu transferi, bu sporu icra eden profesyonel futbolcular ile futbol kulüpleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hususunda oldukça önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Bu çalışmada, gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada spor hukuku alanındaki gelişmelere paralellik arz edecek şekilde, profesyonel futbolcuların transferini konu edilmiştir. Profesyonel futbolcu transferi, uygulamada pek çok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda esas olarak, futbolcunun kesin ve kalıcı bir şekilde kulüp değiştirmesini sağlamak amacıyla, ilgili kulüpler ile futbolcu arasında akdedilen profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi incelenmiştir. Türkiye’de profesyonel futbolu düzenleme hususunda tek yetkili ve görevli kurum konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerde yer verilmeyen bu sözleşme tipinin öncelikle esasları ortaya konulmuş ve hukuki niteliği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinin, diğer transfer çeşitleri ve benzer sözleşmeler ile karşılaştırması yapılarak farklı yönleri ortaya konulmuştur. Profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinin esaslarının ortaya koyulmasının ardından, çalışmamızın son bölümünde söz konusu sözleşme uyarınca tarafların yükümlülükleri ele alınmıştır. Ayrıca, futbolcu transferi bakımından önem arz eden emsal mahkeme kararları ile birlikte futbolcu transferinde egemen olan düzenlemelerin zaman içerisinde göstermiş olduğu değişim ve günümüz itibariyle mevcut durumun değerlendirilmesi yapılmıştır. Hakkında henüz yasal bir düzenleme mevcut olmamasına karşın uygulamada sıklıkla kullanılan profesyonel futbolcu transfer sözleşmesinin en kısa zamanda düzenleme altına alınması gerekmektedir. ABSTRACT In football, which is accepted as a professional sports branch in Turkey, the transfer of professional football players, which can be described as an exchange of football clubs by professionals, has an important place in the relations between football clubs and professionals. In this study, the transfer of professional football players is being entreated with respect to the developments in sports law area both in Turkey and international zone. In practice, the transfer of a professional football player can demonstrate itself in many different ways. The main discussion point in our study is the “transfer contract of professional football players”, which is concluded between the relevant clubs and football player himself in order to provide absolute and permanent exchange of clubs. Primarily, core principals and the legal characteristics of “transfer contract of professional football players” which is neither included nor mentioned in the regulations of the Turkish Football Federation, the only competent authority to organize professional football in Turkey, are examined. In addition, the different features of the transfer contract from other transfer types and similar contracts are observed in a comparative way. After mentioning the main elements of the transfer contract of professional football players, in the last part of this study the obligations of the parties are discussed. Furthermore, changes in the regulations, which dominate the transfer of professionals, and the current situation are evaluated with regard to leading court decisions. Although there has not been any legal procedures regarding the application of this frequently used contract type, it needs to be regulated in detail in a short time.