İstanbul deniz otobüslerinin bir hattında yolcu talep tahmini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KAZİM ÖZER

Danışman: Hakan Yıldırım