Harîmî (Şehzâde Korkud) Dîvânı'nın nesre çevirisi ve incelenmesi


Öğrenci: ÖYKÜ AKIN

Danışman: Ömer Zülfe