2000 sonrası türk sinemasında değişen din-toplum algısı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hayrunnisa Tunç

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Anahtar Kelimeler: Sinema, Din, Değişim, Toplum, Algı 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DEĞİŞEN DİN TOPLUM ALGISI Araştırma, Türk sinemasında gözlenen 2000 sonrası din toplum algısı üzerindeki değişimi ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Söz konusu amaçla hazırlanan araştırma, giriş kısmı hariç üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş kısmında araştırmanın konusu, amacı, sınırları, varsayımları ile araştırmada kullanılan teknikler üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde araştırmanın temel kavramları, ikinci bölümde Türk sineması üzerinde etkili olan akımlar ve bu akımların en önemli filmsel örnekleri incelenmiş ve nihayet üçüncü ve son bölümünde de araştırmanın bulguları üzerinde durulmuştur. Keywords: Cinema, Religion, Changing, Society, Perception ABSTRACT CHANGING THE PERCEPTION of RELIGION and SOCIETY POST 2000 in THE TURKISH CINEMA This study has been done for bringing up changing the perception of religion and society post 2000 which has been observed in the Turkish cinema. This study consists of three chapters except the Introduction. The subject, aim, boundries, hipotez and techniques of the study has been dealed with in the Introduction. The basic concepts of the study has been dealed with in the First Chapter; The movements which are effective on Turkish Cinema and the most important movie examples of these movements have been examined in the Second Chapter;the findings of the study has been dealed with in the Third Chapter.