Ayıntâbî Mehmed Efendi`nin Tibyân Tefsiri ve Osmanlı toplumundaki yorum değeri


Öğrenci: RECEP ARPA

Danışman: ABDULHAMİT BİRIŞIK