Kalite maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan teknikler ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Cumhur Korkmaz

Danışman: HAKAN YILDIRIM

Özet:

Küresellesen dünyada kalite varlıklarını koruyabilmek için firmaların vazgeçilmez unsuru olmustur. Son yıllarda yapılan arastırmalar kalitenin müsteriler için diger kriterlere kıyasla birinci sırada oldugunu göstermistir. Bir toplam kalite yönetimi progarmının basarılı bir sekilde uygulanması için en önemli araç kalite maliyetleriidir. Kalite maliyetleri isletmelerin kalite faaliyetlerinin parasal açıdan ifadesidir. Kalite maliyetleri kalite ile ilgili yatırımların degerini parasal bakımdan kolaylıkla analiz ve takip edilebilmesi için kullanılan etkili bir araçtır. Kalite maliyetleri toplam kalite yönetimini detaylandırılmıs finasal hususlara dayandıgından organizasyon içindeki önemini artırır ve toplam kalite yönetimini daha somut hala getirir. Bu çalısmada kalite maliyetlerinin, toplam kalite felsefesini benimseyen firmalar için önemi vurgulanmıstır. Kalite maliyetleriyle ilgili çesitli tanımlamalara ve görüslere yer verilmistir. Ayrıca kalite maliyetlerinin analizinde kullanılan pareto analizi, oran analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi arastırılmıstır. Uygulamada kalite maliyetleri ve unsurları arasındaki iliskilerin tespit edilmesi amacıyla korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıstır. ABSTRACT Quality has become indispensable factor for companies in order to remain in their existence in the globalizating world. Recent researchs have indicated that quality is primary factor for costumer when compared with other factors. Quality cost is reflect in terms of money of the various aspects of quality as it relates to the organization. The quality cost is an effective tool that can be used to express the value of the quality investment in terms of money so that readily monitoring and analysis. Quality costs add to TQM weight within the organization due to including financial consideration and embody TQM. One of the most important tools necessary for the successful implementation of a quality programme TQM is quality cost. With this work, quality costs concept has been pointed up for companies which adopt TQM view. Different views about quality costs have been given place. Furthermore, some methods have been researced which are used in the quality cost analysis such pareto analysis, ratio analysis, corelation analysis and regression analysis. n practice we applied corelation and regression analysis in order to determine relation between quality costs elementS.