Televizyonun küresel tüketim kültürünün yaygınlaşmasındaki rolü: Gündelik hayatın yeniden üretim biçimi olarak yansımasının "Bana Her Şey Yakışır" program örneğinde incelenmesi


Öğrenci: SELDA ERSÖZLÜ

Danışman: FATİME NEŞE KAPLAN İLHAN