Kur'ân tefsirinde öznellik


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: AHMET SAİT SICAK

Danışman: ABDULAZİZ HATİP