Türk ve Amerikan Hukukunda suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FATİH BALCI

Danışman: Funda Tunçel