Pek kötü davranış sebebiyle boşanma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MELİKE ERGÜN TOPCU

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Pek kötü davranış sebebiyle boşanma TMK’nın 162.maddesinde hayata kast ve onur kırıcı davranış sebebiyle birlikte boşanma sebebi olarak düzenlenen özel boşanma sebebidir. Genel kabul edilen görüşe göre mutlak bir boşanma sebebidir ve kusura dayalıdır. Eşlerden biri tarafında diğer eşe karşı gerçekleştirilen, davranışa maruz kalan eşin bedensel ve ruhsal sağlığını bozmaya elverişli davranışlar pek kötü davranış olarak kabul edilir. Bu davranışlar aktif bir davranışla gerçekleştirilebileceği gibi pasif davranışlarla da gerçekleştirilebilir. Davranışı gerçekleştiren eşin bu davranışı kasten gerçekleştirmiş olması aranır. Eş tarafından diğer eşe karşı gerçekleştirilen davranışın belirli bir ağırlıkta olması gereklidir. Her türlü kötü davranış boşanma davası açılabilmesi için yeterli değildir. Kanunun aradığı ağırlığa ulaşmayan kötü davranışlar evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasına konu olabilecektir. Pek kötü davranış davranışa maruz kalan eşin sağlığını ve yaşam hakkını tehdit ederek, kişilik hakkını ihlal etmekte olup, aynı zamanda sadakat yükümlülüğü ve eşlerin birbirine yardım ve dayanışma yükümlülüğünün ihlaline neden olarak aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali sonucu doğurur. -------------------- Bad behavior is regulated in Article 162 of TCC with attempt against life and dishonorable behavior. As a general acceptance, it is absolute and fault-based divorce reason. Behavior, that acted one spouse to other, is named bad behavior when it causes physical and psychological damage. This behavior can act actively or inactively. Intent of a spouse is necessary for bringing an action. The behavior of the spouse against the other spouse must be of a certain level. All kinds of bad behavior are not enough to bring an action. Bad behavior that does not reach the level required by the law can be the subject of divorce because of the distressed of conjugal marriage. Bad behavior violates the personal right of spouse by violating right of health and right of life; it causes breach of obligations arising from family law by breaching obligation of solidarity, cooperation and loyalty.