Alman Dilinde Yazılan Robinsonadlarda Türk İmajı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE BAŞBOĞA

Danışman: Leyla Coşan

Özet:

"Alman Dilinde Yazılan Robinsonadlarda Türk İmajı" adlı çalışma 1724 yılında yayınlanan Silezyalı Robinson eseri ile 1802 yılında yayınlanan Avusturyalı Robinson eserlerini ele almıştır. Bu eserlerde genel anlamda Osmanlı-Avusturya savaşlarında yaşanılan esaret ve kölelik hayatına yer verilmektedir. İncelenen eserlerde Türk imajı çoğunlukla olumsuz gösterilmiştir. Bilhassa İslâm dini hakkında her iki eserin ciddi anlamda önyargı ve karalamalarla dolu olduğu dikkat çekmektedir. Eserlerdeki olumsuz Türk imajı esaret hayatındaki işkence, hoşgörüsüzlük, acımasızlık gibi etkenlerle sürekli yinelenmiştir. Kültürel anlamda Türk insanın misafirperver ve hoşgörülü oluşu övülürken aynı hassasiyet din konusunda gösterilmemiştir. Her iki eserin yayımlanmasında 80 yıl gibi bir fark olmasına rağmen Türk imajının bu zaman zarfında neredeyse hiç değişmediği gözlemlenmiştir. --------------------