Septik şok ve SIRS (Sistemik enflamatuar yanıt sendromu) hastalarında doku oksijenizasyon düzeyinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1997

Öğrenci: ABDULLA J. A. SAADALLA

Danışman: BERRİN CEYHAN