Modern İran sinemasında İran edebiyatının izleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: ABDOLHOSSEIN LALEH

Danışman: GAZİ OSMAN ÖZGÜDENLİ