Vergilendirmede otomatik bilgi değişimi üzerine Oecd ve Abd çalışmaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: BETÜL GEDİKLİ

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ