Panel vektör otoregresif modeller ve bir uygulama


Öğrenci: ELANUR TÜRKÜZ

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY