İlan ve Reklam Vergisi: Maltepe Belediyesi Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sultan Bilgin Kurt

Danışman: Funda Tunçel

Özet:

Günümüzde belediyeler, üstlendikleri görevleri yerine getirmek için güçlü bir mali yapıya ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, belediyelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları gerekmektedir. Belediyelerden bu gelirleri ile hem temel hizmetleri yapmaları hem de mali özerkliklerini güçlendirmeleri beklenir. Mali özerkliğin güçlenmesi ise merkezi yönetim bütçesine olan bağımlılığın azaltılıp; belediye öz gelirlerinin artırılması ile olur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, reklam önemli bir satış aracıdır. Ekonomiye yön veren şirketlerin reklamlara büyük oranda yatırım yaptıkları, böylelikle piyasada rekabet edip kar edebildikleri görülmektedir. Belediye öz gelirleri içerisinde yer alan İlan ve Reklam Vergisi ise, belediye sınırları içerisinde yapılan bu ilan ve reklamlardan alınmaktadır. İlan ve Reklam Vergisi, belediyelerin sağlıklı ve düzenli bir kent oluşturması amacıyla, kentin sınırları ve mücavir alan içerisindeki ilan ve reklamlardan aldığı vergidir. Belediye aldığı bu geliri yine kentin sakinlerine hizmet olarak sunmaktadır. -------------------- Nowadays, municipalities need a strong fiscal structure to accomplish their duties. Within this context, municipalities require sources of income commensurate with their duties; expecting they provide both basic services and strengthen their fiscal autonomy. Strengthening of fiscal autonomy means reducing the dependency on the central government and increasing own source revenue. In the new century advertisement is an important sale instrument. Companies invest important amounts on advertisemnet, in this way they are able to compete and profit in the market. The Advertisement Tax, which is included in the municipal own revenues,is collected from these advertisements made within the municipality borders. Advertisement tax is the tax that the municipalities receive from advertisements within the city’s border in order to establish a healthy and orderly city. Municipalities in return for this provide local services to their citizens.