Kurumsal kimlik - markalaşma stratejisi ve konsept oluşumu arasındaki ilişkinin mekân tasarımına etkileri


Öğrenci: EMİNE BÜŞRA ÖNAL

Danışman: Hakkı Tonguç Tokol

Özet:

Her insan doğduğu andan itibaren sosyal yaşamın bir parçası halindedir. İnsanlar, çevresiyle iletişim halinde olduğu sürece, sosyal bir çevre içerisinde kendilerini farklı kılan bir kimlikle ifade etme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu farklılaşma ihtiyacı insanlarda olduğu gibi kurumlar arasında da kendini göstermiş ve günümüzde kurumlar rakiplerinden ayrışmak ve öne çıkmak için kimlik oluşturma çabası içerisine girmişlerdir. Zamanla oluşturulan bu kimlik, aslında karşı tarafa kendini tanıtmak, varlığını ispat etmek ve aidiyetini kanıtlamak için önemli bir süreçtir. Bu süreçte günümüzde marka diye tanımladığımız somut olmayan fakat değerli olan bu varlığı oluşturmak ve değerini korumak şirketler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji, değişen zevk ve tercihlere göre markalar her geçen gün rakiplerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir markayı oluşturan veya temsil eden birçok tasarım ögesi bulunmaktadır. Bunlar; logolar, renkler, sloganlar, tipografi, ürünün form ve şekli, paketlemesi hatta son dönemde gittikçe popüler hale gelen duyusal ögeler pazarda öne çıkmak, farklılaşmak ve mekânı deneyimlemek için oldukça önemli bir hal almıştır. Bu rekabet ortamında bir kurumun veya şirketin ilk bakışta fark edilebilmesi ve akılda kalabilmesi için kurumun mekân tasarımı ve görsel kimliğinin de ön planda olması gerekmektedir. Tüm bu unsurlar markalaşmanın bir parçası olarak düşünüldüğünde, oluşturulan görsel kimlik, konsept ve mekân tasarımı bir bütün olarak tasarlandığı takdirde değerlidir. Bu çalışmada markalaşma sürecinde tüm bu unsurların değerlendirilmesi ve tümüyle ele alınması durumunda markaların nasıl bir yol izlediği örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. -------------------- Every human being is a part of social life since the time of birth. As long as people are in contact with their environment, they have felt the need to express themselves in the social environment with a different identity. This need for differentiation has manifested itself among corporations as well and corporations have tried to disassociate themselves from their competitors and to form an identity for coming into prominence. This identity is actually an important process to introduce itself to the opponents and to prove its existence and its belonging. In this process, what we call a brand today is one of the intangible but very valuable ones and therefore it is very important for what we reach in this matter. Creating and preserving the value of this intangible but precious asset which has been defined as a brand has a very important place in for companies. According to changing tastes and preferences and developing technology, brands continue to work ahead of their competitors. There are many design elements that constitute or represent a brand; Logos, colors, slogans, typography, product form and shape, packaging and even sensory elements which trends popular recently. These elements have become very important to stand out in the market, to be different and to experience the place. In order to be noticed and remembered in the first glance of an corporations or company in this competitive environment, the space design and visual identity of the corporations should be at the forefront. Visual identity, concept, and space design are valuable if they are designed as a whole that is considered a part of the brand. In this study, it is tried to explain how companies follow the way under the evaluation of these elements by brandization