Nanolif bazlı yara örtüsü yüzeyi geliştirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: RAMAZAN ERDEM

Supervisor: LEVENT KABASAKAL

Abstract:

NANOLİF BAZLI YARA ÖRTÜSÜ YÜZEYİ GELİŞTİRİLMESİ Çalışmalarımızda çeşitli karışım oranlarında hazırlanan (%30/70, %50/50, %70/30) Kitosan/PEO bazlı (nanogümüş katkılı ve katkısız) çözeltilerden elektroçekim yöntemiyle elde edilen nanolif bazlı kompozit yüzeylerin fiziksel, mekanik, termal ve antimikrobiyal özellikleri ile sitotoksisite seviyeleri ve iyileştirmeyi hızlandırıcı etkileri incelenmiştir. Denemelerde kullanılan Kitosan’ın molekül ağırlığı 60.000-120.000 g/mol, Polietilen oksit’in (PEO) molekül ağırlığı ise 600.000 g/moldür. Kitosan, sulu asetik asit’de (%90), PEO ise suda çözülerek homojen çözeltiler hazırlanmıştır. Çözeltideki toplam polimer miktarı (TPM) ağırlıkça %4 olarak belirlenmiştir. Nanogümüş disperisyonu ise saf suda ağırlıkça %10 olacak şekilde seyreltilerek %50/50 karışım oranındaki çözeltiye eklenmiştir. Her bir çözeltinin pH, viskozite ve iletkenlik tayinleri yapılmıştır. Elektroçekim işlemi sonucu, incelikleri 63±23 nm ve 108±51 nm aralığında değişen hatasız ve düzgün lifler elde edilmiştir. Elektroçekim işlemi sonunda elde edilen nanoliflerin fiziksel, termal ve mekanik özelliklerini tespit etmek amacıyla DSC, FTIR, SEM, TEM analizleri ve mukavemet testleri uygulanmıştır. Nanolif bazlı yüzeylerin antimikrobiyal etkinlikleri ise, Gram-pozitif (Staphylococcus aureus) ATCC 6538, Gram-negatif (Escherichia coli) bakterilere ATCC 25922 ve mantarlara (Candida albicans) ATCC 10231 karşı yürütülen test prosedürleri ile tespit edilmiştir. Sitotoksisite testi ISO 10993-5 protokolüne göre gerçekleştirilmiş, L-929 (ATCC, CCL-1 fare fibroblast hücre hattı) kullanılmıştır. Yara iyileşme testleri için Sprague-Dawley (SD) cinsi sıçanlardan faydalanılmıştır. ABSTRACT FABRICATING NANOFIBER BASED WOUND DRESSING MATERIAL Various ratios (30/70%, 70/30%, 50/50% with and without nanosilver) of Chitosan (60.000-120.000 g/mol) and Polyethylene oxide (600.000 g/mol) blended nanofibers in the nanofibrous composite form obtained through electrospinning process at ambient atmosphere. Homogenous Chitosan (CH) solutions were prepared in 90% aqeous acetic acid. Polyethylene oxide (PEO) was dissolved in deionized water and total polymer concentration of the blended solutions were 4wt.%. Nanosilver dispersion also prepared and added to the 50/50% blend of CH/PEO solution. All blended solution properties were determined by measuring viscosity and conductivity. DSC, FT-IR, SEM, TEM analysis and tensile tests were conducted to investigate the characteristics of the final nanofibrous composite structures. Beadless and uniform nanofibers were obtained and the diameter of the fibers ranged from 63±23nm to 108±51nm. Antimicrobial properties of the nanofiber based materials have been investigated against Gram-pozitive (Staphylococcus aureus) ATCC 6538, Gram-negative (Escherichia coli) bacteria ATCC 25922 and fungi (Candida albicans) ATCC 10231. Cytotoxicity test was conducted according to ISO 10993-5 test protocole and L-929 mice fibroblast cell line was used. Animal model test was applied to Sprague-Dawley rats in order to investigate the wound healing performance of the nanofiber based materials.