İndüktif eşleştirilmiş plazma - kütle spektrometresi yöntemi ile İstanbul bölgesi kaynak sularında ağır metal ve fosfor düzeylerinin tayini


Öğrenci: ERCAN KELEŞ

Danışman: Gülbin Erdoğan