Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No:1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar (vr. 80b-160a): İnceleme-metin


Öğrenci: BEKİR BELENKUYU

Danışman: Ömer Zülfe