Avrupa Birliği ile ülkemiz katma değer vergisi muhasebesinin uyumlaştırılmasına ilişkin öneriler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: HAKAN KARABACAK

Danışman: AYTEN ERSOY