Fikir ve sanat eserleri hukukunda hakların miras yoluyla intikali


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hilal Özel

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

FİKİR ve SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ Fikir ve Sanat Eserleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından düzenlenmistir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; eser olabilmek için sahibinin özelligini tasıması ve kanunda sayılan ilim ve edebiyat eseri, güzel sanat eseri, müzik eseri, sinema eseri ve islenme eser türlerinden birine girmesi gerekmektedir. Eser sahibi öldükten sonra eseri ve eseri üzerindeki haklarının korunması tezimizde incelenmistir. Eser sahibinin eseri üzerindeki hakları manevi ve mali hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Mali degeri bulunan haklara mali haklar, para ile ölçülmesi mümkün olmayan haklara manevi haklar denir. Eser sahibinin manevi hakları Fikir ve sanat Eserleri Kanunu mad.14-17 arasında düzenlenmistir. Manevi hakların eser sahibi öldükten sonra FSEK mad.19’da belirtilen kisilerce (yakınlar tarafından) kullanılmaktadır. Eser sahibinin mali hakları ise kanunda 21-25 ve 45. madde de düzenlenmistir. Eser sahibi öldükten sonra mali haklar, 63.maddeye göre mirasçılara intikal etmektedir. Sonuç olarak eser sahibi öldükten sonra eseri üzerindeki mali ve manevi hakların kullanılması kanunda ayrı düzenlenmis, ayrı hükümlerle koruma altına alınmıstır. INHERITANCE OF RIGHTS ON INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS Intelligence and artistic Works are regulated by Act 5846 on Intelligence and Works, Act on Intelligence and Artıstıc Works requires that a work hasto be bear the characteristics of its creator and be categorized as either scientific and literature work, fine art work, music work, cinema work or embroidered work in order to be a work. My thesis looks into protection of the work and rights on work after its creator deceases. Rights of the creator on his/her Works can be categorized into tangible and intangible rights. Tangible rights are those with a financial value, and intangible rights are those which cannot be measured in monetary terms. Tangible rights of the creator of work are regulated in articles 14-17 of Act on Intelligence and Artistic Works(FSEK). Intangible rights are used by person (relatives) according to FSEK 19 after the creator of work deceases. Tangible rights of the creator of work, on the other hand, are regulated in articles 21-25 and 45. after creator of work deceases, tangible rights are inherited by his/her heirs according to article 63. In conclusion, tangible and intangible rights of the work after its creator deceases are regulated separately in the law and protected in separate provisions.