Tüketim kooparatiflerinde bağımsız denetim ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: YUSUF ŞİMŞEK

Danışman: AYTEN ERSOY