Afgan göçmenlerinin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri üzerine bir analiz, İstanbul örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ABU TORAB RASOOLY

Danışman: Nail Yılmaz