Abdülmecîd B. Nasûh Tosyevî'nin (Ö. 1588) hayatı, eserleri Ve El-Hüdâ Ve'l-Felâh adlı tefsir Risâlesinin tahkîki


Öğrenci: UFUK HAYTA

Danışman: ABDULHAMİT BİRIŞIK