Ev kiralarını etkileyen faktörlerin hedonik fiyat yöntemi ile belirlenmesi


Öğrenci: FATMA EBAN ARIKAN

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY