Sıçanda jejunal flep modelinde prostasiklin ve iskemik ön koşullandırmanın iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: FATMA BETÜL TUNCER

Danışman: FATMA NİHAL DURMUŞ KOCAASLAN