Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS)'nin insan kaynaklarının dönüşümüne etkisi: Marmara Üniversitesi örneği


Öğrenci: MUKADDES BEKTAŞ

Danışman: BERAT BIRFIN BİR