HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRENME ORTAMLARINA SOSYAL EMPATİ YAKLAŞIMINI EKLEMLEMEK: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: KÜBRA YILMAZ

Danışman: YÜCEL KABAPINAR