Comparison of earnings quality of bist sustainabity index companies with bist companies out of sustainability index


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Iva Kovacevic

Danışman: ASUMAN ATİK YILDIRIM

Özet:

İlgili literatürde genel olarak kabul edilmiş bir kazanç kalitesi tanımı yoktur ve bunu ölçmek için birçok farklı yöntem vardır; tahakkuklar kalitesi, finansal tablo düzeltmeleri, kazanç sürekliliği, kazanç istikrarı, hedefi gerçekleştirebilme kabiliyeti gibi. Ancak bu tezde kazanç kalitesi “manipüle edilmemiş bir kazanç” olarak kabul edilmiştir. Çevreye, topluma ve ekonomiye daha saygılı olduğu düşünülen sürdürülebilirlik endeksi şirketleri ile bu endeks dışındaki şirketler arasında kar kalitesi açısından bir fark olup olmadığını kontrol etmek için Beneish modeli (1999) kullanılmıştır. Bu model finansal tablolarda kazanç manipülasyonunu tespit etmeye yarar. 2017 ve 2018'deki firmaların manipülatif davranışını ölçmek için, Beneish modelinin gerçekleştirilmesi için 2 yıllık veriye ihtiyaç duyulması nedeniyle 2016, 2017 ve 2018'e ait verileri toplanmıştır. Analizlerin sonuçları, birçok sürdürülebilirlik endeksi şirketinin kazancı manipüle ettiğini göstermiştir ve bu nedenle sürdürülebilirlik endeksi şirketleri ile aynı endekste bulunmayan şirketler arasında kazanç kalitesi açısından bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- There is no widely accepted definition of earnings quality in the related literature and there are many different proxies to measure it; like accruals quality, restatements, earnings persistence, earnings smoothness, target beating. However in this thesis, earnings quality is accepted as “being free from manipulations”. In order to check if there is a difference in earning quality of sustainability-index companies, which are thought to be more respectful to the environment, society and economy, and those out of the same index, we performed Beneish model (1999). This model serves to detect earnings manipulation in financial statements. In order to measure manipulative behaviour of the firms in 2017 and 2018, we collected the data for 2016, 2017 and 2018 since Beneish model needs 2-years period data for performing the model. The results of the analyses showed that many sustainability-index companies manipulate earnings and therefore we conclude that there is no difference in earnings quality between sustainability-index companies and those out of same index.