Türkiye televizyonlarında bir belgesel yayıncılık denemesi: İz TV


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SELDA KAYA KAPANCIK

Danışman: GÖKSEL AYMAZ

Özet:

Uzun yıllardır Türkiye’de ve dünyada hakim olan eğlence odaklı televizyon yayıncılığı anlayışı dışında özgün arayışlar ve denemeler de yaşanmaktadır. 2006 yılında Türkiye'de yayına başlayan ve on yılı aşkın süredir Digitürk platformu içinde yayınını sürdüren İZ TV, bu anlamda özgün ve farklı bir yol çizdi. Kendisini bilgi ve belge kanalı olarak tanımlayan İZ TV'nin ilk yerli belgesel kanalı olmasından hareketle; televizyon belgeselinin kökeni olan belgesel sinemanın doğuşu, tanımı, özellikleri ve televizyonla ilişkisi gibi konular tezin ilk bölümünü oluşturmaktadır. İZ TV'nin belgesel anlayışı, yapım ve yayın süreçleri, belgesel yayıncılıktaki yeri ve belgesel film alanına katkısı ikinci bölümde incelenmektedir. Tez çalışmasının son bölümünde ise İZ TV'nin farklı yayın kuşaklarına ve farklı türlere ayrılan filmleri ele alınarak yayıncılıktaki özgünlüğünün nedeni sorgulanmaktadır. ABSTRACT Apart from entertainment based television broadcasting mentality which has dominated Turkey and the world for many years, there have also been authentic seekings and trials. İZ TV, which started broadcasting in 2006 in Turkey and has been carrying on its broadcast in Digitürk platform, took a different and authentic tack in this sense. Based on the fact that İZ TV, which defines itself ‘an information and document channel’ is the first native documentary channel, themes like the birth of documentray cinema, which is the origin of tv documentary, its definition,traits and relations with tv, form the first part of the thesis. The documentary mentality of İZ TV, production and broadcasting processes,its place in documentary broadcasting and its contribution to documentary film field has been examined in the second part. And in the last part of the thesis study, the films of İZ TV, which are classified into different broadcast bands and different types is adressed and the reason for its authenticity in broadcasting is questioned.