Endüstriyel tahakküm ve din


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hatıra Çiçek

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Son yüzyıllarda yaşanan teknik gelişmeler, insan hayatına ciddi derecede kon-for alanları sağlamakla birlikte geri dönüşü çok zor hatta mümkün olmayan pek çok yıkıma da neden olmuştur. Hızlı değişimler, sürekli tüketim, nüfus artışı, çevre kirliliği, insanların evrenin sahibi ve tek sakiniymiş gibi davranışlar sergilemeleri vs. ciddi sorunlara sebep olmuş-tur ve olmaktadır. Hem fizyolojik hem psikolojik hem de sosyolojik alanlara sıçrayan bu sorunlar mutsuz ve çevresini de mutsuz eden insan yığınları yaratmıştır. Maddeyi kutsayıp manayı bir köşeye bırakan, materyalist dünya görüşünün hakim olduğu çağı-mızda, insan, doğaldan ve doğasından uzaklaşarak kendi özüne yabancılaşmıştır. Gü-nümüzde artarak devam eden şiddet ve sapkınlık eylemleri, buhranlar, depresyonlar insanın özüne yabancılaşmasının doğurduğu sorunlardır. İnsan ancak fıtratına uygun olanla yani doğal olanla, doğada olanla uzlaşarak bu modern cinnet döneminden ve durumundan kurtulabilir. Bu ise insanın başta kendisi olmak üzere tüm evrenle barışmasıyla mümkün olacaktır. -------------------- Technical advances in the last centuries have provided significant comfort areas to human life and caused many destructions that are difficult to return to. Rapid changes, continuous consumption, population growth, environmental pol-lution, people behaving as if they were the sole inhabitants of the universe and so on has caused serious problems. These problems, which spread to both physiological, psycho-logical and sociological fields, have created masses of people who are unhappy and unhappy in their environment. In our age, when materialist worldview prevails, blessing matter and leaving meaning to a corner, man has become alienated from his own self by moving away from nature and nature. Today, increasing violence and heresy acts, crises and depressions are the problems caused by the alienation of people to their essence. One can only get rid of this modern insanity and condition by reconciling with the natural, the natural. This will be possible only if one man makes peace with the whole universe, especially himself.